sprawozdanie finansowe za 2018 rok według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie Wyjątkowa książka przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy bardzo szczegółowo charakteryzują obszary tematyczne związane z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniec


Autor: Ewa Walińska
Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa 2020 Celem MERITUM nie jest prezentacja

Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa 2020 Celem MERITUM nie jest prezentacja samych zmian prawa bilansowego czy podatkowego, ale przedstawienie ich wpływu na funkcjonowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej prowadzącej księgi rachunkowe. W związku z tym dokonano aktu

Autor: Sektor publiczny w praktyce
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury , płyta CD

Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury , płyta CD Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, P

Autor: Bieniaszewska Aleksandra
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020 W dniu 1.4.2016 r. weszło

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020 W dniu 1.4.2016 r. weszło w życie większość zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (poz. 441). W związku z tą dużą nowelizacją Wydawnictwo C.H.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok krok po

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok krok po kroku Sporządzając sprawozdanie finansowe za mijający rok, możemy wybrać jeden z kilku przewidzianych przez ustawodawcę wariantów. Wybierz najbardziej korzystną dla Twojej firmy metodę zamknięcia roku, korzystając ze wskazówek naszego eksperta. Jednym z obowia

Autor: Aleksandra Bieniaszewska
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych Cellary Praktyczny poradnik wyjaśniający jak

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych Cellary Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 202

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie


Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie